Bıçkı İşleme Fire oranları

Bıçkı İşleme Fire oranları

Bıçkı İşleme

Bilgisayar desteği olmayan bir sistemde tomrukta fire oranı %35 hatta kimi durumlarda %40 kadar çıkabilirken iyimser rakamlarla %25’te kalmaktadır ama bilgisayar destekli bir bıçkı operatöründe fire oranları maksimum %20’yi geçmemektedir. Ağaç işlerken gerek doğaya saygı gerekse hammadeden en iyi şekilde yararlanmak anlamında buda belirgin ve önemli bir faktördür.

 

   AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN AZAMİ FİRE ORANLARI    
     ----------------------------------------------------    
    * 1 m3. kerestenin masif panel levha durumuna gelene kadar   
vereceği fire ve zayiat oranları:                   
                      Ağaç Cinsleri       
             ---------------------------------------------
             Kayın   Meşe   Tropik Ağaçlar  Çam/Ladin
             -----  --------  --------------  ---------
Kurutma          % 2   % 2     % 2       % 2  
Yüzey Temizleme      % 8   % 8     % 8       % 8  
Dilimleme         % 7   % 7     % 7       % 5  
Kusur Giderme       % 10  % 20     % 5       % 9  
Kenar Silme        % 12  % 12     % 12      % 10  
Diş Açma         % 7   % 7     % 5       % 5  
Presleme         % 0   % 0     % 0       % 0  
Ebatlama         % 2   % 2     % 2       % 2  
Zımpara          % 8   % 8     % 8       % 8  
             -----  --------  --------------  ---------
Toplam Zayiat       % 56   % 68     % 49      % 49 
Olması Gereken Ortalama                        
Zayiat Aralığı     % 50-56  % 70-86   % 49-50     % 49-50
(20.09.2007/1332 YKK)                         

20141027_164436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanned at 11.09.2013 13-05 (5)wwwssddf

TOMRUKTAN KAPLAMA ÜRETİMİ

            -------------------------           
    * Tomruk Kaplama (1 m3.) kaplama esnasında oluşan zayiatların 
oranları; imal edilen kaplama levhaların kurutulması esnasında su kay-
bından dolayı radyal yönde % 5-11 arasında küçülme, teyet yönde % 8-15
oranında daralma olmaktadır. Böylece 1 m3. tomrukta ortalama % 15 ile 
% 25 arasında görülmeyen zayiat oluşmaktadır. İşlenen ağaçların cins, 
çap, kalite, yetişme yeri, büyüme şartları, kesim zamanı, hava şartla-
rı gibi gözle görülmeyen budak, hare, freze, soğan, mantar, çürük gibi
kusurlardan dolayı imalat esnasında oluşan çöp her 1 m3. tomruk için 
% 14 ile % 40 arasındadır. Tranş makinelarında kalan ve kaplamaların 
istiflenmesinde kullanılan öz parçaları 1 m3.'te % 5-10 oranındadır. 
     Ağaç cinslerine göre üretim esnasında 1 m3. tomrukta oluşan 
fire ve zayiat oranları (Genel olarak kaplama kalınlığı 0,6 mm.kabul 
edilmiştir.):                             
- Kayın Tomruk         % 67-55 fire ile 550-750 m2. kaplama 
- Rus Kayın Tomruk       % 67-61  "  " 550-650 m2.  "   
- Meşe Tomruk          % 73-55  "  " 450-750 m2.  "   
- Rus Meşe Tomruk        % 70-55  "  " 500-750 m2.  "   
- Ceviz Tomruk         % 70-58  "  " 500-700 m2.  "   
- Rus Ceviz Tomruk       % 70-58  "  " 500-700 m2.  "   
- Dışbudak Tomruk        % 70-58  "  " 500-700 m2.  "   
- Rus Dışbudak Tomruk      % 70-58  "  " 500-700 m2.  "   
- Akçaağaç Tomruk        % 67-61  "  " 550-650 m2.  "   
- Rus Akçaağaç Tomruk      % 70-64  "  " 500-600 m2.  "   
- Armut Tomruk         % 69-61  "  " 520-650 m2.  "   
- Rus Armut Tomruk       % 69-64  "  " 520-600 m2.  "   
- Kestane Tomruk        % 70-61  "  " 500-650 m2.  "   
- Rus Kestane Tomruk      % 70-58  "  " 500-700 m2.  "   
- Kiraz Tomruk         % 69-61  "  " 520-650 m2.  "   
- Rus Kiraz Tomruk       % 69-64  "  " 520-600 m2.  "   
- Kavak Tomruk         % 70-64  "  " 500-600 m2.  "   
- Rus Kavak Tomruk       % 73-67  "  " 450-550 m2.  "   
- Ihlamur Tomruk        % 70-67  "  " 500-560 m2.  "   
- Rus Ihlamur Tomruk      % 69-67  "  " 520-560 m2.  "   
- Sapelli Tomruk        % 61-49  "  " 650-850 m2.  "   
- Acaju  Tomruk        % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Sipo Tomruk          % 58-52  "  " 700-800 m2.  "   
- Gül Tomruk          % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Oküma Tomruk         % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Ozigo Tomruk         % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Ayous Tomruk         % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Duka Tomruk          % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Muabi Tomruk         % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Angorgür Tomruk        % 73-61  "  " 450-650 m2.  "   
- Avenge Tomruk         % 76-61  "  " 400-650 m2.  "   
- Amegre Tomruk         % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Andung Tomruk         % 58-52  "  " 700-800 m2.  "   
- Kasippo Tomruk        % 61-55  "  " 650-750 m2.  "   
- Movingi Tomruk        % 58-49  "  " 700-850 m2.  "   
- Belli Tomruk         % 64-58  "  " 600-700 m2.  "   
- Kavak Kök           % 82-70  "  " 300-500 m2.  "   
- Rus Kavak Kök         % 76-70  "  " 400-500 m2.  "   
- Rus Ceviz Kök         % 76-67  "  " 400-550 m2.  "   
(06.04.2006/57 YK)                          

20141120_171353

 TOMRUKTAN KERESTE ÜRETİMİ           
 Yumuşak Ağaçtan Fire Oranları:                
  Çam-Köknar         Fire %                 
----------------       ----------                
Kurutma Payı          8-12                  
Testere Talaşı        10-14                  
Odun              6-8                  
Kapak Tahtası         6-8                  
Çıta              2-3                  
Iskarta Mal-Çürük       1-2                  
     Sert Ağaçtan Fire Oranları:                 
  A) Kayın-Ihlamur      Fire %                 
--------------------     ----------                
Kurutma Payı         12-15                  
Testere Talaşı         8-12                  
Odun             12-15                  
Kapak Tahtası         4-6                  
Çıta              1-2                  
Iskarta Mal-Çürük       4-6                  
  B) Meşe-Kiraz-Dişbudak   Fire %                 
--------------------------- ----------                
Kurutma Payı          8-10                  
Testere Talaşı         8-12                  
Odun             12-16                  
Kapak Tahtası         4-6                  
Çıta              1-2                  
Iskarta Mal-Çürük       5-7                  
  C) Tropik Ağaçlar                         
(İroko-Sapelli-Akuju-Tiama-Limba) Fire %               
--------------------------------- --------              
Kurutma Payı            6-12               
Testere Talaşı           8-12               
Odun                8-12               
Kapak Tahtası            8-10               
Çıta                1-2                
Iskarta Mal-Çürük          2-5                
Not: Yukarıda belirtilen fire farklılıkları; kurutma payındaki farklı-
   lıklar ağacın lif yapısına göre (yumuşaklık, sertlik)      
   Testere talaşındaki farklılıklar mamulün ebatlarına göre (kalın- 
   lık, incelik)                          
   Odun, kapak tahtası ve ıskarta maldaki farklılıklar tomruğun   
   kalitesine, çapına bağlı olarak değişirler.           
     Kereste zayiat firesine amil olan başlıca sebepler:     
- Aktarmalarda Fire:                         
 ------------------                         
 Menşeinden müşteriye intikal edinceye kadar keresteler bir çok   
aktarma ameliyesine maruzdur. Bunların neticesi olarak kaybolma,   
kırılma gibi sebeplerle % 4 kadar fire verir.             
 İzahı:                               
 ------                               
- Kereste fabrikalarından nakil vasıtalarının bulunduğu mahallere   
 (mahreç istasyon ve iskeleler gibi) naklinde,            
- Buralardan gemi ve trenlere tahmilinde,               
- Gemilerden vinçle ve trenlerden mavna veya kara vasıtalarına akta- 
 rılmalarında,                            
- Bu vasıtalardan kereste mağazalarına nakliyelerinde,        
- Vasıtaların istalyaya girmemesi için mağazalarda evvel iğreti olarak
 konan kerestelerin bilahare çeşitlerine istif edilmesinde,     
- Ekseriye yaş olarak istife girmiş kerestelerin kurutulmak için   
 isgara edilip tekrar istife alınmasında,              
- Nihayet müşterilerin vasıtalarına yüklenmesinde,          
     Mamul kereste ticaretinde, toptancı firesi % 5, perakendeci 
firesi de % 8'dir.                          
     Koltuk, kanape, divan ve iskemle iskeletlerinin imalinde kul-
lanılan kerestenin cins ve kalitesine göre % 25 ila % 50 arasında,  
mobilya (büfe, yemek masası, gardırop, sehpa ve şifonyer) imalinde  
yine kullanılan kerestenin cins ve kalitesine göre % 20 ila % 40 ara- 
sında fire ve zayiat vermesi normaldir.(06.04.2006/57 YK)       

 

 

 

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

*